Groenvoorziening

Werkzaamheden voor grondverzet dienen veelal als voorbereiding voor de realisatie van fundering, riolering, bestrating of aanleg van groen. Met groenvoorziening kunt u mij inschakelen voor het aanplanten en snoeien van bomen, struiken en planten. Geurt Willemsen realiseert groenvoorziening in opdracht van onder andere gemeenten, bedrijven en particulieren. Mijn kennis in het aanplanten en onderhouden van groen draagt bij aan een mooi resultaat. Met passend materiaal en juiste werkwijze kan ik alle werkzaamheden voor groenvoorziening uitvoeren.

Passende werkwijze bij aanleg en onderhoud van het groen

Wanneer u ons inschakelt voor het realiseren van groenvoorziening, kunnen ook benodigde graafwerkzaamheden vóór de aanleg van planten van bomen en struiken efficiënt door mij worden uitgevoerd. Daarnaast ben ik ook speciaal opgeleid voor eventueel benodigd snoeiwerk. Het snoeien van bomen voeren wij onder andere uit met hoogwerkers en na de werkzaamheden voor snoeien wordt meteen het afvalhout door  mij versnipperd.