Grondbewerking

Bij de dienst voor agrarisch loonwerk, kunt u mij inschakelen voor grondbewerking. Bij landbouw is het van belang dat de grond van goede kwaliteit is. Om een gezonde bodem te creëren is afstemming van bodemkwaliteit, biodiversiteit en mineralen belangrijk. Verschillende grondsoorten kunnen de kwaliteit van het land beïnvloeden en met de juiste bewerking wordt de grondgesteldheid verbeterd. Naast goede grondgesteldheid is het van belang dat het land vlak ligt en voor de afwatering ook aflopend is.

Zorgvuldige grondbewerking voor optimale bodemkwaliteit

Een goede oogst bij landbouw begint bij een zorgvuldige voorbereiding. Geurt Willemsen kan het land bewerken met behulp van diverse grondbewerkingsmachines. Hiermee wordt de bodem optimaal geschikt gemaakt voor het te zaaien gewas. Met kennis van de werkzaamheden en de moderne machines voert Loonbedrijf Geurt Willemsen de volgende werkzaamheden voor diverse landbouwbedrijven uit:

  • Spitten
  • Ploegen
  • Diepwoelen
  • Sleuven frezen
  • Kilveren
  • Gewasbescherming
  • Bemesting

Ook na het oogsten is grondbewerking van belang

Ook na het oogsten is grondbewerking nodig ten behoeve van onkruidbestrijding. Zo dienen de sporen van het oogsten te worden geëgaliseerd, om te voorkomen dat deze sporen water vasthouden. Daarnaast zorgt de grondbewerking na het oogsten ervoor dat gewasresten en meststoffen niet op de grond inwerken, waarmee de grond kwaliteit behoudt.