Landschapsbeheer

Gespecialiseerd in grondverzet is Geurt Willemsen tevens actief in landschapsbeheer. Ik beschik over ruime kennis en ervaring in beheer, behoud en herstel van landschap. In samenwerking met de opdrachtgever wordt het beleid en daarmee de werkzaamheden voor landschapsbeheer vooraf uitgebreid besproken. Ik kan opdrachtgevers van dienst zijn met onder andere graafwerkzaamheden, straatwerk en het aanplanten en snoeien van bomen, struiken en planten. Ik voer werkzaamheden voor landschapsbeheer uit in opdracht van onder andere stichtingen, bedrijven en gemeenten.

Landschapsbeheer voor goed behoud en ontwikkeling van het landschap

Geurt Willemsen voert onderhoudswerk uit aan diverse soorten landschap en natuur. Op gebied van landschapsbeheer zijn allerlei werkzaamheden mogelijk. Hierbij kunt u denken aan het realiseren van vijvers of natuurvriendelijke oevers, het aanleggen en het snoeien van houtwallen, het plaggen van heide of de realisatie van en onderhoud aan sloten. Met de zorgvuldige aanpak van Geurt Willemsen kunt u mij inschakelen voor behoud en ontwikkeling bij landschapsbeheer.